Sürdürülebilirlik ekosistemini bir arada tutan en etkili ve tek platform

Eğitimler

Su Yönetimi Bilgilendirme Eğitimi

Su Yönetimi Bilgilendirme Eğitimi


Dünyadaki su devamlı bir döngü halindedir. Yeryüzündeki su miktarı hiç değişmezken suyun bulunduğu hal ve orta...

Detaylı Bilgi & Kayıt
Su Yönetimi Hesaplama Eğitimi

Su Yönetimi Hesaplama Eğitimi


Dünyadaki su devamlı bir döngü halindedir. Yeryüzündeki su miktarı hiç değişmezken suyun bulunduğu hal ve orta...

Detaylı Bilgi & Kayıt
Marka Amacından Amaçlı Şirkete: Purpose Eğitimi

Marka Amacından Amaçlı Şirkete: Purpose Eğitimi


Günümüzde, purpose-amaç kavramı kurumların sürdürülebilir büyümesinin temeli haline geliyor ve iş dünyasında a...

Detaylı Bilgi & Kayıt
Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi

Marka ve Sürdürülebilir İnovasyon Kültürü Eğitimi


İnovasyon 21. yüzyılın olmazsa olmazı; markalar da öyle. Markalar ekonomik faaliyetimizin en önemli unsurları....

Detaylı Bilgi & Kayıt
Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi


Bugünün iş dünyasında, fırsatları değerlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskl...

Detaylı Bilgi & Kayıt
SDGs - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını İş Modellerinde Etkinleştirme Eğitimi

SDGs - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını İş Modellerinde Etkinleştirme Eğitimi


Karşı karşıya olunan ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklar ile mücadele etmek için Sürdürülebilir Kalkınma He...

Detaylı Bilgi & Kayıt
Yeni Dünya Düzeninde Sosyal Marka Eğitimi

Yeni Dünya Düzeninde Sosyal Marka Eğitimi


Radikal belirsizliğin olduğu bir dönemde markaların tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları yeniden şekillenmekt...

Detaylı Bilgi & Kayıt
Icon